Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Współczesna Polska jest wzorem dla innych krajów postsocjalistycznych, szczególnie pod względem rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. W Polsce zarejestrowanych jest około 3,8 mln firm, z czego ponad 99% to małe i średnie przedsiębiorstwa, wytwarzające ponad 70% krajowego PKB. Duże firmy stanowią zaledwie 0,14% wszystkich zarejestrowanych przedsiębiorstw.

Przykładowo, najczęstszymi rodzajami działalności wśród małych firm są różnego rodzaju handel, różnego rodzaju usługi konsumpcyjne i inne, budownictwo itp. Rozwój małych i średnich firm w Polsce zapewnia przede wszystkim fakt, że przedsiębiorcy sami inwestują w ulepszanie swoich firm. Istnieje również duża liczba programów rządowych i unijnych. Do najważniejszych dokumentów dotyczących wspierania przedsiębiorczości w Polsce należą w szczególności: Krajowy Program Reform na lata 2008-2011, Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Krajowe Strategiczne Ramy Współpracy w 2013 r., Kierunki rozwoju innowacyjnej gospodarki na lata 2007-2013 oraz Kompendium materiałów statystycznych z zakresu promocji przedsiębiorczości. Chociaż akty te pomagają w pracy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, nie ma oddzielnego dokumentu dotyczącego polityki przedsiębiorczości w Polsce.

Polityka rozwoju przedsiębiorczości, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, jest realizowana w następujących obszarach: uproszczenie rejestracji; zmniejszenie obciążeń administracyjnych; otwarcie dostępu do finansowania działalności gospodarczej; swoboda działania na rynku; zapewnienie wsparcia przedsiębiorcom za pośrednictwem różnych funduszy i programów krajowych; rozwój innowacji biznesowych; rozwój systemów szkolenia personelu itp.

Polska kontynuuje politykę rozwoju i doskonalenia sektora MŚP. Integracja z Unią Europejską pomogła krajowi przekształcić się z kraju postsocjalistycznego w znaczącego członka społeczeństwa europejskiego. Unijne programy wsparcia i finansowania pomogły promować rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Made with