O nagrodzie

Illustration

Narodowy ranking 'Lider Kraju' to niezależny kompleksowy program oceny przedsiębiorstw w Polsce na podstawie wskaźników finansowo-ekonomicznych.
Naszym celem jest wyłonienie rzetelnych producentów towarów i usług. Dostarczenie najbardziej sumiennym firmom w Polsce narzędzi marketingowych do dalszego promowania.Partnerzy organizacyjni

Międzynarodowy Ranking Lider KrajuSp. z O.O.

G.N.S. Press Association

START LOGISTICS

S & D Hotel GmbH & Co. KG

Metodologia wyłaniania zwycięzców

Illustration

METODOLOGIA

Ranking jest budowany na podstawie danych ekonomicznych obowiązkowej sprawozdawczości finansowej, aby wyniki były transparentne i eliminować wszelkie możliwe czynniki zewnętrzne.


KRYTERIA

    Przychody ze sprzedaży

    Czysty zysk

    Aktywa

Narodowy ranking 'Lider Kraju'

Tworzy właściwe pozycjonowanie na rynku

Wzmacnia zaufanie i lojalność klientów

Zwiększa rozpoznawalność i popularność firmy

Autorytet rankingu opiera się na takich czynnikach

1

REPUTACJA

Nagrodę otrzymują tylko rzetelne i inwestycyjnie atrakcyjne firmy, wyróżniające się spośród konkurentów.

2

OBIEKTYWNOŚĆ

Metodologia selekcji opiera się na oficjalnych danych statystycznych. Do obliczeń brane są wskaźniki ekonomiczne z obowiązkowego sprawozdania finansowego za okres (rok).

3

NIEZALEŻNOŚĆ

'Lider Kraju' to organizacja samofinansująca się, niezwiązana z państwowymi ani komercyjnymi strukturami, dlatego czynniki zewnętrzne nie wpływają na klasyfikację. To ważna pozycja firmy, która nie zmieni się w przyszłości.

Co otrzymują zwycięzcy

Zestaw odznaczeń

To materialne potwierdzenie wyników firmy

Oznakowanie

Wyróżnia produkty spośród innych i zwiększa zaufanie

Informacyjne narzędzie

Narzędzie informacyjne do rozpoczęcia kampanii reklamowej lub publikacji w mediach

Zachęta dla zespołu

Nagradzanie podnosi morale zespołu

Zwiększenie zaufania

Otrzymywanie wyróżnień zwiększa zaufanie do Twojej firmy

Wkład w wizerunek

Otrzymane nagrody pokazują status firmy

Made with