Polskie miasta z najbardziej rozwiniętą gospodarką

Polskie miasta z najbardziej rozwiniętą gospodarką

Przeprowadzono badania i opracowano ranking polskich miast o najwyższym poziomie rozwoju gospodarczego. Przy analizie rozwoju gospodarczego miast wzięto pod uwagę następujące kryteria:

- wielkość lokalnego rynku pracy i stopa bezrobocia;

- inwestycje zewnętrzne, w tym środki otrzymane z Unii Europejskiej;

- dostępność usług i rozwój infrastruktury transportowej;

- stan rynku mieszkaniowego i zaplecza badawczego.

1 miejsce – Warszawa

Stolica Polski charakteryzuje się dość niską stopą bezrobocia (1,8% w momencie badania), atrakcyjnymi miejscami pracy oraz dobrze rozwiniętą infrastrukturą transportową. Ponadto w stolicy realizowanych jest wiele programów dotacji unijnych, dzięki czemu mieszkańcom łatwiej jest otrzymać środki z różnych funduszy unijnych. Wśród dodatkowych atutów gospodarczych stolicy eksperci wymieniają także jej atrakcyjność inwestycyjną, gdyż to właśnie w Warszawie otwierają się siedziby i biura polskich oraz zagranicznych firm. Pojawia się tu najwięcej nowych firm w stosunku do liczby mieszkańców.

2 miejsce – Gdańsk

Według badania Gdańsk zajmuje drugie miejsce pod względem rozwoju gospodarczego. Eksperci twierdzą, że istotnym atutem metropolii jest jej wysoka atrakcyjność inwestycyjna, dzięki czemu co roku otwierają się tu setki nowych firm, w tym z kapitałem zagranicznym. Miasto prowadzi aktywne życie biznesowe i jest atrakcyjne także dla studentów. Ponadto Gdańsk stale poprawia swoje połączenia drogowe, a rynek mieszkaniowy dynamicznie się rozwija.

3 miejsce – Wrocław

Trzecie miejsce w rankingu zajął Wrocław. Wysoki wskaźnik gospodarczy miasto zawdzięcza przede wszystkim stale rozwijającemu się rynkowi pracy, w tym zakładom produkcyjnym międzynarodowych korporacji, takich jak Google, Volvo, Nokia Networks czy Hewlett-Packard. Kolejnym korzystnym czynnikiem we Wrocławiu jest obecność dużej liczby uczelni wyższych o różnych specjalizacjach, co przyczynia się do stałego napływu potencjału studenckiego i badawczego.

Made with